Funderingsherstel Koog aan de Zaan

Over dit project

In opdracht van een woningbouwcorporatie begeleidde Procon Solutions B.V het funderingsherstel van een rij van vijf woningen. De funderingen van deze woningen moeten binnen 0-5 jaar hersteld zijn, bleek uit een onderzoek (beoordeling ‘onvoldoende’). Procon Sulutions vertegenwoordigde de corporatie in de voorbereiding én uitvoering, uiteraard met periodieke afstemmingsmomenten.

 

Procon Solutions B.V. had de regie bij de projectbegeleiding en organiseerde de communicatie naar bewoners en omwonenden. Procon Solutions stelde het stichtingskostenoverzicht op en de corporatie werd geadviseerd bij het maken van haar keuze voor het funderingsherstel. Bewoners zijn geïnformeerd over de noodzaak van de ingreep, de planning en wat nodig is voor herstel. In deze bewonersgesprekken werd de aanpak en planning toegelicht en vragen beantwoord. Huurders van deze corporatie konden kiezen voor verhuizen of tijdelijke vervangende woonruimte tijdens de werkzaamheden. Ook dit traject werd toegelicht tijdens de individuele gesprekken die Procon Solutions samen met de corporatiemedewerker voerden met de bewoners. 

In samenwerking met de constructeur en funderingshersteller zijn noodzakelijke vergunningen verkregen. 

Procon Solutions zag erop toe dat de werkzaamheden volgens de offerte werden uitgevoerd. Ook zorgde Procon Solutions ervoor dat aan randvoorwaarden uit de vergunning werd voldaan. Waar nodig coördineerde Procon Solutions dat Nutsvoorzieningen hersteld of geheel vernieuwd werden. Kortom, het project was tijdens de gehele aanpak in professionele handen.

Scroll door de foto's

Previous slide
Next slide

Bekijk andere funderingsherstel projecten

Funderingsherstel

Herstel verzakte woning 19e eeuws straatje

De hoekwoning in een rijtje van drie, gelegen in een karakteristiek eind 19e-eeuws straatje in Zaandam, vertoonde verzakkingen aan de voor- en zijgevel. Funderingsherstel van ...
Bekijk project →
Funderingsherstel

Karakteristiek oud pand (beschermd stadsgezicht) – Krommenie

In Krommenie staat al ruim honderd jaar een mooi, authentiek houten pand. Geen wonder dat dit een beschermd stadsgezicht is. Door de ouderdom was het ...
Bekijk project →
Funderingsherstel

Funderingsherstel woning van twee geschakelde woningen in Zaandam

In Zaandam heeft Procon Solutions B.V. een project begeleid met funderingsproblemen. Het betreft twee aan elkaar geschakelde woningen. Na overleg en het maken van afspraken ...
Bekijk project →
Scroll naar boven